Η εταιρεία Valkanos Constructions προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τις δικές σας ανάγκες, για μεταλλικές, σύμμεικτες ή οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευές, σε οποιοδήποτε μέγεθος, είδος και χρήση. Με γνώμονα τις ανάγκες του αντικειμένου που ειδικεύεται η επιχείρηση ή ο χώρος σας, προχωράμε στη μελέτη και την ανάπτυξη κτιρίων υψηλών απαιτήσεων, ποιότητας και αισθητικής που ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές σας απαιτήσεις και προσδοκίες.

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ασχολείται αποκλειστικά με την εύρεση του βιομηχανικού σας χώρου και με την μελέτη επιδότησης του κτιρίου σας. Για την κατασκευή του βιομηχανικού κτιρίου σας και την κάλυψη των αναγκών σας (χώρος παραγωγής, χώρος γραφείων, αποθηκευτικός χώρος κλπ.) συμβάλλουν έμπειροι συνεργάτες της εταιρίας όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι και άριστα εξειδικευμένα και εξοπλισμένα Συνεργεία.


Κοινοποιήστε