Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή, που ταυτοχρόνως διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών, είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, ως και μηδενικής, με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Η Valkanos Constructions πρωτοπορεί χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, προσφέροντας και εφαρμόζοντας ενεργειακές πρακτικές αναβαθμίζοντας ενεργειακά στο σύνολο του ένα υφιστάμενο κτίριο. Παρεμβαίνοντας είτε στο κέλυφος του είτε στα ενεργειακά του συστήματα το αποτέλεσμα είναι ένα οικονομικότερο στην χρήση του κτίριο με ιδανικές συνθήκες άνεσης και συνάμα φιλικότερο προς το περιβάλλον. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μπορεί να οδηγήσει σε άμεση απόσβεση του κεφαλαίου στις περισσότερες των περιπτώσεων.


Κοινοποιήστε